DARPAU’r dystiolaeth.
datblygu’r polisïau.
arwain y ffordd.

Mewn gwledydd ag incwm isel neu ganolig (LMICau), mae anafiadau llosgi yn argyfwng afiechyd cyhoeddus anghofiedig, a gall canlyniadau i gleifion fod yn wael iawn yn aml. Er bod ymyriadau achub bywyd fforddiadwy ar gael er mwyn wynebu heriau sy’n bresennol yn y lleoliadau hyn, nid oes llawer o ddealltwriaeth ynglŷn â sut y gellir eu cyflawni mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Trwy adeiladu gallu ymchwil partneriaid allweddol ac ymgorffori dull gwyddonol o weithredu ar draws ein gwaith, byddwn yn ceisio cau’r bwlch rhwng gwybodaeth a gweithredoedd.

 

X
Back to top