EPSRC


Gwnaeth y Ganolfan llwyddo i ennill grant bach yn 2017 i wella gallu presennol tacsis beiciau modur a'u gyrwyr i weithredu fel ymatebwr cymorth cyntaf a mynd i'r afael ag argyfyngau llosgi mewn amgylchiadau "y filltir olaf" yn Affrica wledig, gan ddechrau trwy gynnal astudiaeth yn Sierra Leone.

Yn ôl i Arianwyr
X
Back to top