National Institute for Health Research (NIHR)

National Institute for Health Research (NIHR)

Yn 2017, enillodd y Ganolfan gyllid o'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) ar gyfer rhaglen dair blynedd a fydd yn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi. Bydd cwmpas gwaith y ganolfan ar gyfer y cyfnod hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno allbynnau a chanlyniadau'r prosiect hwn.

Yn 2017, enillodd y Ganolfan gyllid o’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) ar gyfer rhaglen dair blynedd a fydd yn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi. Bydd cwmpas gwaith y ganolfan ar gyfer y cyfnod hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno allbynnau a chanlyniadau’r prosiect hwn.

Gwnaeth y NIHR gomisiynu’r ymchwil hwn gan ddefnyddio cyllid Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA). Sefydlwyd y NIHR gan yr Adran Iechyd ac mae’n canolbwyntio ar wella iechyd a chyfoeth y genedl trwy ymchwil. Mae hefyd yn:

  • ariannu ymchwil o ansawdd uchel er mwyn gwella iechyd
  • hyfforddi a chynorthwyo ymchwilwyr iechyd
  • darparu cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf
  • gweithio gyda’r diwydiant gwyddorau bywyd ac elusennau er budd pawb
  • cynnwys cleifion a’r cyhoedd ar bob cam
  • Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr NIHR www.nihr.ac.uk
Yn ôl i Arianwyr
X
Back to top