Sagun

Creda SAGUN bod tlodi, anghyfiawnder a gwahaniaethu cysylltiedig, a diraddiad amgylcheddol yn tarddu o berthynas anghytgordiol rhwng bodau dynol a pholisïau annigonol i ymdrin â nhw

Back to funders
X
Back to top