Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Mae'r ganolfan yn gweithio gyda chydweithwyr o Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Ymchwil i Anafiadau yn Nepal NIHR ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, er mwyn manteisio i’r eithaf ar synergeddau ac i rannu gwybodaeth o arolygon sy’n cael eu cynnal yn Nepal.

Yn ôl i Arianwyr
X
Back to top