Adeiladu Galluoedd Ymchwil – Malawi

Datblygu a chyflwyno rhaglen hyfforddi gwyddoniaeth ar waith ar gyfer nyrsys sy’n gweithio mewn cyfleusterau llosgi yn Malawi ac Ethiopia, a chydweithio i ddatblygu a chyflwyno prosiectau ymchwil.

Posted
X
Back to top