Gofal Llosgiadau Sylfaenol ac Astudiaeth Atal – Ethiopia

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid lleol, AMREF Africa, i gynnal arolygon cartref i ganfod graddau anafiadau llosg mewn rhanbarthau penodol o Ethiopia, ac i ddatblygu thaglen beilot atal cymunedol a rhaglen hyfforddiant gofal llosgiadau sylfaenol ar gyfer ddarparwyr gofal iechyd sylfaenol.

Posted
X
Back to top