Parodrwydd argyfwng

Gweithio gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ac asiantaethau eraill sy’n ymwneud â chymorth dyngarol mewn ardaloedd gwrthdaro, megis Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) i ddatblygu canllawiau ac argymhellion ar gyfer rheoli clinigol a pharatoadau brys ar gyfer llosgiadau mewn amgylcheddau gwrthdaro.

Posted
X
Back to top