Cyrhaeddiad Byd-eang

Mae ein partneriaid a’n cydweithwyr wedi eu lleoli ar draws y byd, ac mae ein gweithgareddau ymchwil yn canolbwyntio ar nifer o ranbarthau a gwledydd gydag incwm isel neu ganolig. Mae’r map yn dangos rhai o’r lleoliadau yr ydym yn gweithio ynddynt yn ogystal â’r sefydliadau yr ydym yn cydweithio â nhw er mwyn cyrraedd ein nod.

Allwedd

  • Partneriaid
  • Cydweithrediadau
  • Prosiectau
  • Arianwyr
  • Ymchwil
X

X
Back to top