Newyddion a Digwyddiadau

Cyfarfod rhyng-sector rhyngwladol yn Abertawe i drafod gweithredu gofal llosgi yn y dyfodol

Newyddion | 14/06/2019
Ar ddydd Iau 13eg a dydd Gwener 14eg o Orffennaf, fe wnaeth y CGBIPR, gyda chefnogaeth ein partneriaid agos yn Interburns, gynnal cyfarfod gyda deiliaid diddordeb sydd wedi ymrwymo i wella gofal llosgi ac atal mewn gwledydd incwm isel a chanolog. Mae newid yr argyfwng llosgi byd-eang presennol yn uchelgeisiol. Mae angen dull system gyfan a dyna paham yr ydym yn dod ag academyddion, NGO’s, sefydliadau proffesiynol, noddwyr, polisi, eiriolaeth, cynrychiolwyr claf a chyfryngau at ei gilydd i greu map ffordd.
Darllen Mwy >

Gwaith maes ymchwil PhD wedi dechrau ym Mangladesh

Newyddion | 01/06/2019
Mae’r casglu data ar gyfer ein prosiect ymchwil PhD mewn i ffactorau risg o grebachdod llosg mewn gwledydd isel a chanolog wedi dechrau! Mae RuthAnn Fanstone, sydd yn gweithio fel myfyriwr PhD yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang, wedi teithio i Fangladesh i ddechrau ar ei gwaith maes.
Darllen Mwy >
X
Back to top