Newyddion a Digwyddiadau

Gweithdy Gwyddoniaeth ar Weithredu a Gwella’n Rhyngwladol

Newyddion | 21/01/2019
Mae'r gweithdy arloesol hwn yn benodol ar gyfer cyfranogwyr o wasanaethau llosgiadau rheng flaen mewn lleoliadau incwm isel ac incwm canolig. Cynhelir y gweithdy ym Mhrifysgol Abertawe o 21 tan 25 Ionawr 2019, a gynhelir gan y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang.
Darllen Mwy >

Tymor y Cynadleddau ar gyfer y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang

Newyddion | 10/11/2018
Mae aelodau'r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yn brysur yr hydref hwn yn ymweld â nifer o gynadleddau rhyngwladol perthnasol. Mae amcanion ein prosiect, a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) yn cynnwys cynyddu ymwybyddiaeth fyd-eang o'r Ganolfan a'i gwaith a'i nodau, yn ogystal â chreu rhwydwaith cadarn o ymarferwyr proffesiynol ac ymchwilwyr ym maes gofal llosgiadau i gydweithio â nhw.
Darllen Mwy >

Lleoliad gwaith myfyriwr yn llwyddiant ysgubol

Newyddion | 16/07/2018
Bu'r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yn ddigon ffodus yn ddiweddar i weithio gydag un o fyfyrwyr brwdfrydig a dawnus iawn Prifysgol Abertawe - Rawan Taha - drwy gynllun lleoliadau gwaith SPIN Academi Cyflogadwyedd Abertawe.
Darllen Mwy >
X
Back to top