Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn helpu i greu rhaglen gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn Ethiopia

Newyddion | 28/03/2018

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe yn bartner allweddol mewn cydweithrediad arloesol sydd wedi datblygu rhaglen gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn Ethiopia.

Mae’r Coleg, a lansiodd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang y llynedd, wedi bod yn cydweithio â’r sefydliad anllywodraethol rhyngwladol, Interburns, i ddatblygu rhaglen hyfforddiant ar gyfer darparu gofal sylfaenol ac atal llosgiadau mewn gwledydd incwm isel a chanolig.

Yn gynharach y mis hwn, cyfarfu grŵp amrywiol o ymarferwyr meddygol proffesiynol o bob cwr o’r byd yn Addis Ababa yn Ethiopia i drafod y rhaglen – yn eu plith roedd yr Athro Tom Potokar OBE o Brifysgol Abertawe, sydd hefyd yn gyfarwyddwr Interburns.

Cydweithiodd y cyfranogwyr i ddatblygu system ar gyfer gweithwyr gofal iechyd ar lefel sylfaenol, a fydd yn arwain at ddulliau mwy effeithiol o reoli llosgiadau’n lleol mewn gwledydd megis Nepal, Bangladesh, Malawi, Cenia, Yr Aifft, y Tiriogaethau Palestinaidd a Feddiannir ac Ethiopia.

Nod y rhaglen yw datblygu galluoedd gweithwyr iechyd cymunedol mewn gwledydd incwm isel a chanolig er mwyn darparu cymorth cyntaf effeithiol mewn lleoliadau iechyd cymunedol, gan gyfeirio’r cleifion â llosgiadau mwy difrifol at ysbytai ac unedau llosgiadau arbenigol yn ôl yr angen.

Sefydlwyd Gofal Sylfaenol ar gyfer Llosgiadau drwy Hyb Cymru Affrica gyda chefnogaeth ychwanegol gan raglen Iechyd Byd-eang NIHR, a chan Adran Datblygu Rhyngwladol y DU.

Mae Interburns yn rhwydwaith gwirfoddoli rhyngwladol o arbenigwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio i drawsnewid gofal a dulliau atal llosgiadau drwy addysg, hyfforddiant, ymchwil ac adeiladu gallu. Arweinir eu gwaith gan yr athroniaeth y gellir darparu gofal o ansawdd da i’r holl gleifion ag anafiadau llosgi er gwaethaf adnoddau cyfyngedig.

 

Meddai’r Athro Tom Potokar OBE

“Yn ôl gwybodaeth gan ein cydweithwyr rhyngwladol ac o’r ymchwil sydd ar gael, mae’n amlwg bod bwlch yn yr wybodaeth ym maes cymorth cyntaf ar gyfer llosgiadau. “Drwy alluogi gweithwyr gofal iechyd mewn gwledydd incwm isel a chanolig i ddarparu triniaeth fwy effeithiol yn lleol, ein gobaith yw cynyddu gallu cymunedau i leihau effaith a baich llosgiadau. ”

 

Meddai Richard Nnabuko, llawfeddyg plastig ymgynghorol a chyn-lywydd Cymdeithas Llosgiadau Affrica Gyfan, sy’n un o ymddiriedolwyr Interburns

“Mae Interburns yn ceisio creu rhywbeth sy’n addas i’r cyd-destun. “Mae’n bosib na fydd cynnwys y llyfrau’n berthnasol i’n hamgylcheddau, ac efallai nad yw awduron y llyfrau hyn yn ymwybodol o’r realiti mewn gwledydd incwm isel a chanolig. “Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda chi i gyd, a gobeithiwn y gallwn ddechrau darparu’r hyfforddiant sylfaenol hwn mewn gofal llosgiadau yn fuan iawn, oherwydd bod hyn yn rhywbeth mae angen ei ddarparu cyn gynted â phosib ”

Meddai Dr Abiye, Llawfeddyg Plastig ac Ailadeiladu yn Ysbyty Coffa Aewditu yn Ethiopia:

“Mae gweithio gydag Interburns a’r Ganolfan Ymchwil a Pholisi Anafiadau Llosgi Byd-eang yn gyfle i ni siarad â llunwyr polisi ac rydym yn hyderus y bydd y gwaith hwn ym maes gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn ein helpu i newid pethau.”

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Cyfarfod rhyng-sector rhyngwladol yn Abertawe i drafod gweithredu gofal llosgi yn y dyfodol

Newyddion | 28/03/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top