Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Canolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yng Ngweithrediadau Amddiffyn Sifil a Chymorth Dyngarol Ewrop

Digwyddiad | 04/10/2018 - 04/10/2018

Bydd yr Athro Tom Potokar yn cyflwyno yn ECHO yr wythnos hon, gan rannu ein gwaith gyda Sefydliad Iechyd y Byd i ddatblygu set o argymhellion ar ddulliau rheoli perthnasol ar gyfer digwyddiadau lle y dioddefir llawer o bobl o anafiadau llosg. Rydym yn falch o chwarae rôl mewn tynnu ynghyd yr arbenigedd i ddatblygu ac i gytuno ar yr argymhellion hyn, a diolchwn i’r tîm cyfan sydd wedi chwarae rhan mewn tynnu’r wybodaeth hon ynghyd, yn enwedig Dr Amy Hughes a chwaraeodd ran allweddol yn yr ymchwil hon.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Lleoliad gwaith myfyriwr yn llwyddiant ysgubol

Digwyddiad | 04/10/2018 - 04/10/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top