Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Cyfarfod rhyng-sector rhyngwladol yn Abertawe i drafod gweithredu gofal llosgi yn y dyfodol

Newyddion | 14/06/2019

Yn ddiweddar cynhaliodd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang gyfarfod rhyng-sector rhyngwladol cyffrous yn Abertawe.

Ar ddydd Iau 13eg a dydd Gwener 14eg o Orffennaf, fe wnaeth y CGBIPR, gyda chefnogaeth ein partneriaid agos yn Interburns, gynnal cyfarfod gyda deiliaid diddordeb sydd wedi ymrwymo i wella gofal llosgi ac atal mewn gwledydd incwm isel a chanolog. Gwnaethpwyd y digwyddiad cyntaf yma’n bosib drwy nawdd gan Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Prifysgol Abertawe.

Mae newid yr argyfwng llosgi byd-eang presennol yn uchelgeisiol. Mae angen dull system gyfan a dyna paham yr ydym yn dod ag academyddion, NGO’s, sefydliadau proffesiynol, noddwyr, polisi, eiriolaeth, cynrychiolwyr claf a chyfryngau at ei gilydd i greu map ffordd. Mae angen i ni ddatblygu atebion, a lledaenu’r atebion ble mae’r angen fwyaf.

 

Yn ystod y cyfarfod deuddydd, fe wnaeth y cyfranogwyr o wahanol wledydd a chyfandiroedd rhoi eu profiadau mewn gofal llosg a gwaith atal. Fe wnaeth rhai o’r rheiny wnaeth fynychu rannu gwybodaeth ar eu cyd-destunau lleol i osod yr olygfa, a thrafodwyd yr heriau’n berthnasol i Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol yn ogystal ag yn benodol mewn ardaloedd o wrthdaro. Anrhydeddwyd y cynrychiolwyr wrth iddynt glywed stori bersonol Claudiah Wanjiru, model o Genya a goroeswr llosg.

Ar yr ail ddiwrnod, canolbwyntiwyd ar waith grwp i ddatblygu cynlluniau a blaenoriaethau, ac fe wnaeth y grwpiau drafod ardaloedd thema benodol, er enghraifft NGO’s, noddwyr & eiriolaethau, sefydliadau ymchwil a phroffesiynol, ac yn dilyn hyn, daethpwyd â’r holl gynlluniau ynghyd i drafod cynlluniau ar y cyd i symud ymlaen.

 

Roedd y Ganolfan ac Interburns wrth eu bodd gyda’r dull yr ymgysylltodd yr holl ymwelwyr a’r cyfranogwyr, a chytunwyd ei fod yn gyfarfod cynhyrchiol a gwerthfawr. Mae’r olygfa bellach wedi’i gosod i’r grŵp hwn o unigolion osod agenda cyfunol ar gyfer blaenoriaethau mewn gofal llosgi ac atal. Mae cael cynrychiolwyr o ganolfannau ymchwil, elusennau, goroeswyr llosgi a llawfeddygon llosgi o bob cwr o’r byd yn trafod eu barn ar flaenoriaethau a heriau mewn gofal llosgi ac atal yn creu llawer o syniadau gwerthfawr. Gobeithiwn y daw llawer o bartneriaethau, prosiectau a chyfleoedd ffrwythlon allan o’r cyfarfod hwn, wrth i ni ddod â chasgliadau ynghyd a chadarnhau ein cynllun gweithredu.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Gwaith maes ymchwil PhD wedi dechrau ym Mangladesh

Newyddion | 14/06/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top