Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Cyfranogwyr yn creu argraff dda mewn Gweithdy Rhoi Gwyddoniaeth Ar Waith

Newyddion | 28/01/2019

Yn wythnos olaf mis Ionawr, daeth grŵp gwych o glinigwyr o bedwar ban byd i Brifysgol Abertawe am y digwyddiad Rhoi Gwyddoniaeth Ar Waith a’i Gwella cyntaf a gynhaliwyd gan y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang (GBIPR).

Roedd y gweithdy, a ariannwyd gan y Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil ar Drawma Llosgi (NIHR), yn cynnwys pynciau megis Diogelwch Cleifion, Egwyddorion Rhoi Gwyddoniaeth ar Waith a Gwella Ansawdd mewn Lleoliadau Gofal Iechyd, Hanfodion Economeg Iechyd a Gofal Iechyd sy’n seiliedig ar Ofal Syml, Carcus ac o Werth.

Cymerodd cyfranogwyr ran mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan weithio’n hynod galed ar ddatblygu eu mentrau a’u cynigion eu hunain. Cyflwynwyd syniadau i baneli o arbenigwyr ganddynt fel rhan o ymarferion rhoi gwyddoniaeth ar waith a gwella ansawdd.

Bu’r adborth cychwynnol yn hynod gadarnhaol, ac mae dadansoddiad yn awgrymu bod ein holl ymwelwyr wedi dysgu llawer o’r gweithdy. Byddwn yn cynnal gwaith gwerthuso dilynol ar ôl 3 mis i fesur effaith uniongyrchol y gweithdy, a gobeithiwn goethi’r cwrs a’i ddatblygu ymhellach er mwyn ei gyflwyno eto yn y dyfodol.

Hoffwn ddiolch i’n holl gyfranogwyr o Malawi, Nepal, India, Ethiopia, Ghana, Nigeria a Sierra Leone, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’n gilydd i ddod o hyd i ffyrdd i wella gofal ac atal llosgiadau mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig.

‘Diolch am gyfle gwych i ddysgu cymaint mewn wythnos. Rwyf yn parhau i ddysgu mwy am y pwnc ac rwyf yn ceisio trefnu rhywbeth yn lleol.…….. Roedd yn brofiad gwych’

‘Ymdriniwyd â’r meysydd themig mewn ffordd glodwiw gan weithiwr proffesiynol o safon uchel a wir i chi, cefais wybodaeth helaeth a fydd yn hwyluso fy ngyrfa yn y dyfodol, heb os. Gobeithio y bydd ein cydberthynas yn parhau yn y blynyddoedd i ddod!!!!’

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Gweithdy Gwyddoniaeth ar Weithredu a Gwella’n Rhyngwladol

Newyddion | 28/01/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top