Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Datblygu Strategaeth Llosgiadau yn Sierra Leone

Newyddion | 15/04/2019

Mae’r Ganolfan wedi bod yn datblygu prosiectau yn Sierra Leone ers ei lansio ym mis Hydref 2017, ac fe wnaethom gwblhau astudiaeth epidemiolegol gychwynnol yn hanner cyntaf 2018, yn ein rôl fel Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang NIHR ar Drawma Llosgiadau.

Ers hynny, rydym wedi bod yn ffodus derbyn cyllid ychwanegol i weithio gydag arweinwyr a chlinigwyr yn Sierra Leone i ddatblygu strategaeth gofal llosgiadau.

Mae yna gwir faich o angen yn Sierra Leone am lawdriniaeth adluniol ar gyfer trawma, ac mae gofal llosgiadau yn rhan sylweddol o’r gwaith yma. Mae Sierra Leone yn cyfuno nifer fawr o anafiadau llosgi, yn enwedig ymhlith plant, gyda diffyg gwybodaeth a phrotocolau triniaeth sylfaenol.

Wedi’i hariannu gan ReSurge Africa, ac yn gweithio mewn partneriaeth â thîm bach o Interburns, fe wnaeth yr Athro Potokar ymweld â Sierra Leone yn ddiweddar i gynnal astudiaeth gwmpasu. Ymwelodd ag ysbytai ar draws y wlad, gan gynnwys Ysbyty Connaught yn Freetown, a chyfleusterau yn ardal Bombali. Fe wnaeth hefyd gyfarfod ag asiantaethau allweddol sy’n gweithio yn y meysydd llosgiadau, gofal trawma ac atal anafiadau.

Bydd yr astudiaeth hon yn galluogi’r Athro Potokar ac Interburns i asesu’r gyfundrefn gofal iechyd bresennol, a’i dilyn gyda strategaeth fanwl. Bydd hyn yn cynnwys argymhellion ar gyfer adeiladu gallu o wasanaethau presennol, rolau gwahanol asiantaethau ac NGOs, a chynllun gweithredu realistig gyda thargedau clir ar gyfer eu gweithredu.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Taith maes Atal Llosgi a Chymorth Cyntaf i Nepal

Newyddion | 15/04/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top