Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Gwaith maes ymchwil PhD wedi dechrau ym Mangladesh

Newyddion | 01/06/2019

Mae’r casglu data ar gyfer ein prosiect ymchwil PhD mewn i ffactorau risg o grebachdod llosg mewn gwledydd isel a chanolog wedi dechrau! Mae RuthAnn Fanstone, sydd yn gweithio fel myfyriwr PhD yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang, wedi teithio i Fangladesh i ddechrau ar ei gwaith maes.

Dechreuodd y cyfnod peilot o gasglu data ym mis Ebrill 2019 yn y National Institute of Burn and Plastic Surgery anhygoel, yn Ysbyty Coleg Dhaka, Bangladesh. Archwilia’r cyfnod yma o’r prosiect gleifion a losgwyd a’u gofal am ffactorau risg posib ar gyfer ffurfiant crebachdod llosg. Cynhwyswyd cleifion sydd wedi eu llosgi neu gleifion a dderbyniwyd ar gyfer rhyddhad crebachdod yn yr astudiaeth.

Mae crebachdod o’r croen yn dilyn anaf llosg yn effeithio pobl mewn gwledydd ag incwm isel yn ddifrifol iawn, gan y golyga’n aml iawn nad ydynt efallai’n gallu gweithio neu wneud tasgau beunyddiol fel ag yr oeddent, ac mae hwy a’u teuluoedd yn cael eu stigmateiddio gan eu cymunedau lleol. Mewn gwledydd o incwm uchel, mae crebachdod yn llai cyffredin nid yn unig oherwydd bod anafiadau llosg yn llawer llai, mae hefyd triniaeth addas a ffisiotherapi ar gael i gleifion i osgoi neu leihau crebachdod.

Drwy’r dadansoddiad o fesuriad a difrifoldeb o grebachdod ar gleifion go-iawn, a’r mapio o’u triniaeth a’r heriau, bydd hi’n bosib creu argymhellion ar sut mae osgoi crebachdod mewn gosodiadau incwm isel. Cynhelir y cyfnod casglu data nesaf yn hwyrach y flwyddyn hon.

Dewch i atal crebachdod llosg!

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Cynlluniau’n datblygu ar gyfer y cwrs gwyddoniaeth gweithredu cyntaf i nyrsys

Newyddion | 01/06/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top