Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Gweithdy Gwyddoniaeth ar Weithredu a Gwella’n Rhyngwladol

Newyddion | 21/01/2019

21 i 25 Ionawr 2019

Mae Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgiadau Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd, yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yn cychwyn 2019 trwy drefnu gweithdy 5 niwrnod rhyngwladol dwys ar Wyddoniaeth Gweithredu a Gwella. Mae’r gweithdy arloesol hwn yn benodol ar gyfer cyfranogwyr o wasanaethau llosgiadau rheng flaen mewn lleoliadau incwm isel ac incwm canolig. Cynhelir y gweithdy ym Mhrifysgol Abertawe o 21 tan 25 Ionawr 2019, a chaiff ei gynnal gan y Ganolfan.

Detholwyd cyfranogwyr rhyngwladol trwy broses cyflwyno cais gystadleuol yn seiliedig ar eu swyddi mewn unedau llosgiadau mewn lleoliadau adnoddau isel, a’u potensial i gael effaith go iawn ar eu gweithleoedd ar ôl y gweithdy. Golyga eu profiad a’u rôl yn eu hysbyty y byddant yn y man perffaith i integreiddio’r sgiliau a’r dulliau gweithredu a gwella yn eu huned llosgiadau.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol yn trafod egwyddorion gwyddoniaeth weithredu, gwyddoniaeth wella a meysydd cysylltiedig eraill, megis sgiliau arwain, gofal ystwyth, ac economeg iechyd. Caiff y ffocws ymarferol a gweithgareddau’r gweithdy oll eu sefydlu i gynyddu’r dysgu cymhwysol i’r eithaf ar gyfer canolfannau llosgiadau mewn lleoliadau adnodau isel ac amgylcheddau bregus.

Edrychwn ymlaen at groesawu (prif) nyrsys a llawfeddygon o ystod o unedau llosgiadau mewn ysbytai a chanolfannau llosgiadau penodedig mewn gwledydd ag adnoddau isel. Mae’r lleoedd hyn yn gweld y llosgiadau mwy difrifol o ardaloedd mawr oherwydd fel arfer nhw yw’r unig ganolfan arbenigol o’i bath neu’n un o ychydig o ganolfannau arbenigol yn y wlad.  Golyga adnoddau cyfyngedig a mynediad anodd y profir heriau sylweddol o ran cyflenwi gofal llosgiadau teg, fforddiadwy ac effeithiol. Hefyd ymhlith y cynadleddwyr ceir y sawl sy’n gweithio yng Ngweinyddiaeth Iechyd eu gwlad ac sy’n rhan o bolisïau gofal iechyd a’u gweithredu. Edrychwn ymlaen at wythnos fuddiol yn gweithio gyda chyfranogwyr o Malawi, Nigeria, Ethiopia, Ghana, Sambia, Nepal, Palestina, Affganistan a’r Deyrnas Unedig!

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Rhaglen hyfforddi’r hyfforddwyr am ofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn cael ei chynnal yn Bishoftu, Ethiopia

Newyddion | 21/01/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top