Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Neges Atal Llosgiadau ar deledu cenedlaethol yn Nepal

Newyddion | 16/12/2019

Nid yw rhaeadru negeseuon bob amser yn rhwydd, felly mae’n bleser gennym weld yr hyn mae ein partneriaid lleol yn Nepal wedi ei wneud wrth ymddangos ar deledu Nepal i rannu gwybodaeth am atal llosgiadau! Mae Kamal Phuyal, o Sagun, wedi gwneud yn wych wrth amlygu’r angen am ofal gwell ar gyfer llosgiadau yn y wlad.

Nepal yw un o’r gwledydd mae’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil i Anafiadau Llosgi Fyd-eang (CGBIPR) yn gweithio gyda nhw mewn partneriaeth â sefydliadau eraill ac fel rhan o’n grant NIHR. Mae CGBIPR yn gweithio gyda’r elusen Interburnsar sawl un o’i phrosiectau rhyngwladol, sy’n ein galluogi ni i gyfuno arbenigedd ymchwil y Ganolfan â hyfforddiant clinigol a phrofiad byd-eang Interburns. Yn Nepal, rydym yn gweithio gyda Sagun, sef elusen sy’n canolbwyntio ar waith cymunedol paratoadol yn Nepal. Mae wedi bod yn rhan o arolygon ymchwil i ni yn y gorffennol, gan ymchwilio i ddigwyddiadau ac achosion o losgi. Wedi’n harfogi â’r wybodaeth hon, mae’r ffocws wedi newid i ganolbwyntio ar raglenni sy’n hyrwyddo atal llosgiadau a chymorth cyntaf yn y gymuned.

Mae’n wych gweld sut mae Sagun yn rheoli’r defnydd o’r cyfryngau i ledaenu’r neges am atal llosgiadau a chymorth cyntaf. Bellach, mae cylchlythyr am losgiadau gyda straeon gan gleifion a meddygon, y defnydd o sianeli cyfryngol lleol, ac ym mis Tachwedd, gwelon ni Kamal Phuyal ar deledu cenedlaethol yn Nepal! Mae Kamal wedi bod yn hollbwysig i’n gwaith yn Nepal, ac mae wedi gweithio’n ddiflino i ledaenu’r neges a gwella gofal llosgiadau mewn cymunedau pentrefol ac ar wardiau ysbytai. Cafodd ei wahodd i siarad am y gwaith ar raglen o’r enw “Hamro Kathmandu” (“Ein Kathmandu”), sy’n gwahodd arbenigwyr a gweithredwyr sy’n rhan o symudiadau cymdeithasol. Meddai Kamal: “Gan fy mod i’n rhan o Symudiad Atal Llosgiadau (dw i’n ei alw’n symudiad yn hytrach na phrosiect yn unig), ces i fy ngwahodd i siarad. Ces i fy ngwahodd i siarad am losgiadau yn Nepal gan fy mod i’n rhan o ymchwil i losgiadau (fel arweinydd tîm) mewn 3 ardal yn Nepal mewn partneriaeth ag Interburns (a chyda chymorth NIHR). Cafodd ei recordio ar 17 Tachwedd a’i ddarlledu’r noson honno (6:00pm i 6:30 pm).”

Mae Sagun wedi bod yn wych wrth wthio’r gwaith paratoadol hwn ymlaen ac yn ei ymdrechion gyda gwaith allgymorth. Maent yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid, o staff iechyd lleol a gwirfoddolwyr iechyd sy’n fenywod mewn cymunedau, i gydweithfeydd menywod, ysgolion ac awdurdodau lleol, gan addasu’r hyfforddiant a’r deunyddiau allgymorth i’r cyd-destun penodol ac i ledaenu’r neges unwaith eto er mwyn cael effaith barhaol.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Cyfarfod rhyng-sector rhyngwladol yn Abertawe i drafod gweithredu gofal llosgi yn y dyfodol

Newyddion | 16/12/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top