Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Cynlluniau’n datblygu ar gyfer y cwrs gwyddoniaeth gweithredu cyntaf i nyrsys

Newyddion | 17/04/2019

Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn nesáu at y camau paratoi terfynol ar gyfer ein cwrs gwyddoniaeth a gweithredu cyntaf i nyrsys.

Byddwn yn teithio i Malawi ar gyfer y sesiwn wyneb yn wyneb gyntaf ym mis Mai, lle byddwn yn dod ag aelodau cyfadran a chyfranogwyr o Malawi, Ethiopia, y DU a Kenya at ei gilydd.

Mae ein hymdriniaeth wedi’i gwreiddio’n gadarn yn y dull o sicrhau bod ymchwil yn cael ei yrru gan y nyrsys hynny mewn i ymchwil iechyd byd-eang sydd wedi’i amlygu gan yr ymgyrch ‘Nursing now’. https://www.who.int/hrh/news/2018/nursing_now_campaign/en/

Bwriad ein cwrs yw paratoi a chyfarparu nyrsys sy’n gweithio, o fewn unedau llosgiadau ar draws Malawi ac Ethiopia, y sgiliau damcaniaethol ac ymarferol i: gynllunio, gweithredu, monitro a chyfathrebu ansawdd ar raddfa fach a gwelliant gwasanaethau yn eu meysydd clinigol. Yn ystod wythnos gyntaf yr hyfforddiant bydd cyfranogwyr y cwrs yn cymryd rhan mewn sesiynau sy’n cwmpasu: rôl nyrsys mewn gwella ansawdd, modelau newid a’r offer allweddol a ddefnyddir ar gyfer gwella ansawdd. Hefyd, bydd cyfranogwyr yn cael eu cefnogi i ddatblygu sgiliau mewn perthynas â chwilio am lenyddiaeth, y defnydd o fforymau ar-lein a chyflwyno cyflwyniadau.

Cynlluniwyd y cwrs, nid yn unig i gyflwyno cynnwys ond hefyd i sefydlu system fentora a fydd yn darparu cefnogaeth rithwir i nyrsys sy’n cymryd rhan i ymgymryd â phrosiect gwella ansawdd. Mae ymarferwyr gwella ansawdd a nyrsys sydd â phrofiad o gynllunio a gweithredu rhaglenni gwella yn gwirfoddoli eu hamser i gwrdd â’r cyfranogwyr drwy ystafell ddosbarth ar-lein i hwyluso a goruchwylio’r prosiectau yma.

Ni fedrwn aros i weld rhai o’r syniadau arbennig y bydd ein cyfranogwyr yn eu cyflwyno i’r digwyddiad, ac edrychwn ymlaen at helpu i gyflwyno’r syniadau hyn!

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed rhagor am ein cynlluniau , yna cadwch mewn cysylltiad gyda ni fesul twitter, a chofrestru am ein cylchlythyr.

Croeso i chi ychwanegu y nolen twitter @mariabeard3

 

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Datblygu Strategaeth Llosgiadau yn Sierra Leone

Newyddion | 17/04/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top