Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Rhaglen hyfforddi’r hyfforddwyr am ofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn cael ei chynnal yn Bishoftu, Ethiopia

Newyddion | 15/10/2018

Mae ein cydweithwyr a’n partneriaid wedi dod ynghyd  yn Ethiopia yr wythnos hon i gyflwyno’r rhaglen hyfforddiant gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau cyntaf gydag Interburns.

Mae ein cydweithwyr a’n partneriaid wedi’u casglu yn Ethiopia yr wythnos hon i gyflwyno’r rhaglen hyfforddiant gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau cyntaf, drwy Interburns, fel rhan o waith ymchwil a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd, i wella arferion cymorth cyntaf ymysg darparwyr gofal iechyd cynradd a’r gymuned. Carfan ryngwladol o aelodau tîm o Ethiopia, Nepal a Thiriogaethau Palesteinaidd a feddiannir fydd ein rhwydwaith cyntaf o hyfforddwyr gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau, a fydd â’r wybodaeth a’r deunyddiau i ddechrau gweithredu ymyriadau a fydd yn meithrin gallu yn y gymuned.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Tymor y Cynadleddau ar gyfer y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang

Newyddion | 15/10/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top