Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Taith maes Atal Llosgi a Chymorth Cyntaf i Nepal

Newyddion | 04/04/2019

Rydym mor falch y bydd Edna Ogada, ein Cynorthwyydd Ymchwil, yn teithio i Nepal y mis hwn i gynnal taith maes arsylwi gyda’n partner, Sagun.

Wedi treulio’r ychydig fisoedd diwethaf yn dadansoddi’r data o’n harolwg anafiadau llosgi cartrefi yn Nepal, rydym bellach yn gweithio gyda’n partneriaid yn Nepal i ddatblygu dulliau atal llosgi a chymorth cyntaf cyd-destunol llawn ar gyfer y 3 cymuned ble yr ydym yn gweithio.

 

Bydd Edna’n teithio i rai o’r ardaloedd a arolygwyd, gyda Kamal Phuyal, ein prif ymchwilydd yn Nepal. Bydd hi’n cyfarfod â deiliaid diddordeb gan gynnwys llywodraeth leol, staff iechyd ac aelodau o’r gymuned, i drafod y mentrau atal a chymorth cyntaf sy’n cael eu datblygu, gyda’r bwriad o leihau’r risgiau o anaf a gwella rheolaeth di-oed pan fyddant yn digwydd.

 

Bydd y daith hon yn amhrisiadwy i’n galluogi i weld dros ein hunain yr heriau sy’n wynebu’r cymunedau yma, ond yn bwysicach fyth y cyfleoedd y gellir eu denu i weithredu’r prosiect. Bydd hefyd yn ein galluogi i ddatblygu canllaw atal cymunedol a chymorth cyntaf, y gallwn wedyn ei deilwra i’w ddefnyddio gyda’n partneriaid yn Ethiopia a Gaza a’r West Bank, yn hwyrach eleni.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Wythnos o Weithdai Rhyngwladol yn CGBIPR

Newyddion | 04/04/2019
Darllen Mwy >
X
Back to top