Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Sefydliad Iechyd y Byd yn lansio’r Gofrestr Fyd-eang o Losgiadau

Newyddion | 20/12/2017

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi lansio’r Gofrestr Fyd-eang o Losgiadau. Amcangyfrifir mai Llosgiadau yw achos 180,000 o farwolaethau bob blwyddyn, y rhan fwyaf ohonynt mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Mae anafiadau llosgi nad ydynt yn angheuol yn un o brif achosion morbidrwydd, gan gynnwys cyfnodau hir yn yr ysbyty, anffurfiad ac anabledd, sy’n gallu arwain at gywilydd a’r claf yn cael ei wrthod.

Mae casglu data ar anafiadau llosgi yn faes sydd wedi cael ei esgeuluso, felly mae’n anodd i wledydd flaenoriaethu strategaethau atal mewn ffordd resymegol. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi gweithio gyda rhwydwaith byd-eang o arbenigwyr i ddatrys y broblem hon. Mae’r Gofrestr Fyd-eang o Losgiadau yn seiliedig ar ffurflen casglu data hawdd ei defnyddio. Mae’n cymryd tua phum munud i’w chwblhau ac mae ar gael yn Saesneg, Ffrangeg a Sbaeneg. Defnyddir y ffurflen gyda chleifion sy’n cael eu derbyn i gyfleuster iechyd oherwydd llosgiadau. Mae’r data a gesglir yn rhoi darlun clir i’r cyfleusterau iechyd o’r prif ffactorau risg o ran achosion a’r grwpiau risg ar gyfer llosgiadau yn eu lleoliad, ac mae’n caniatáu iddynt gymharu’r rhain â lleoliadau eraill. Gellir cyrchu ac allforio data drwy ryngwyneb y Gofrestr Fyd-eang o Losgiadau sy’n cael ei reoli gan Sefydliad Iechyd y Byd.

I grynhoi, mae’r Gofrestr Fyd-eang  o Losgiadau’n gyfrwng safonol syml i gasglu gwybodaeth am brif ffactorau risg a grwpiau risg ym maes achoseg llosgiadau. Os ydych yn gweithio mewn cyfleuster iechyd sy’n trin nifer sylweddol o gleifion ag anafiadau llosgi, neu os oes gennych gysylltiadau â chyfleuster o’r fath, dylid eu hannog i gyfrannu at y gofrestr.

Gall unigolion sydd am gyfeirio at y Gofrestr Fyd-eang o Losgiadau, neu sydd am gofrestru cyfleuster iechyd i fod yn rhan o’r Gofrestr, wneud hynny drwy ddilyn y ddolen ganlynol: www.who.int/violence_injury_prevention/burns/gbr

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn helpu i greu rhaglen gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau yn Ethiopia

Newyddion | 20/12/2017
Darllen Mwy >
X
Back to top