Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Wythnos o Weithdai Rhyngwladol yn CGBIPR

Newyddion | 31/07/2018

Trefnodd Canolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang dau weithdy llwyddiannus yn wythnos gyntaf mis Gorffennaf ynghyd ag Interburns, partner. Cynhaliwyd y ddau weithdy yma gan Brifysgol Abertawe a ffurfiwyd rhan o Ganolfan NIHR Global Health Research Group on Burn Trauma.

Ffocysodd y gweithdy cyntaf ar 2ail a 3ydd o Orffennaf ar Atal Llosgiadau & Gweithrediad mewn gwledydd incwm isel a chanolig (LMICs). Yn gyntaf, fe wnaeth y tîm rannu adolygiad cynhwysfawr o ymchwil atal llosgiadau cyfredol, ac yn dilyn hyn fe wnaeth cynrychiolwyr drafod effeithiolrwydd a gweithredu ymarferol. Roedd modd i ni alw ar arbenigedd ein cydweithwyr ar atal a gweithrediad strategaethau mewn perthynas â boddi a diogelwch traffig.

Gyda chymorth Dr Kamal Phuyal, o Sagun a’r Nepal Burn Society, gellir defnyddio sefyllfa Nepal fel astudiaeth achos i ffocysu’n arbennig ar atal llosgiadau. Bu cydweithwyr o Johns Hopkins Center for Global Health, the George Institute, Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), Interburns a phrifysgolion eraill yn y DU yn trafod gweithrediadau ymarfer y gellir eu hawgrymu i gymunedau, fel cwcer coginio gwahanol, yn ogystal â datblygiad o fframwaith o ataliad a gweithrediad. I wneud unrhyw strategaeth ataliad i weithio’n dda, mae ymglymiad y gymuned mewn datblygu a gweithrediadau hyn yn hanfodol, gan y byddant yn rhagweld rhwystrau diwylliannol a chymdeithasol. Ar hyn o bryd mae’r CGBIPR yn datblygu mentrau ataliad gyda chymunedau yn Ethiopia, Nepal a Thiriogaethau Palesteinaidd sydd wedi’u Meddiannu, sy’n cynnwys casglu gwybodaeth cychwynnol ar anafiadau llosgiadau.

Yn ystod ail hanner yr wythnos, gorweddai’r pwyslais ar Ansawdd (QI) mewn gofal llosgiadau. Roedd hwn yn weithdy mwy ymarferol gyda’r nod o adolygu dull QI ei hun, yn ogystal â datblygu pecyn cymorth a fyddai o gymorth i gyflwyno fframweithiau QI mewn gwasanaethau llosgiadau. Mae Interburns, NGO yn gweithio i drawsffurfio gofal llosgiadau byd-eang, wedi datblygu a gweithio gyda fframwaith

ar gyfer gwella ansawdd ac adeiladu gallu ar gyfer LMICs, ac a wnaeth ffurfio man cychwyn ar gyfer y gweithdy yma. Roedd arbenigedd personol y cynrychiolwyr unigol yn ddefnyddiol iawn yn ein helpu ni i adolygu’r fframwaith yma gan gynnwys cyngor ar ail-eirio cwestiynau, a thrafod ba dystiolaeth oedd ei angen ac a oedd ar gael yn rhwydd i ddarparu darlun defnyddiol o gyflwr yr uned gofal llosgiadau. Golyga cyfuniad o gynrychiolwyr o ymchwil a’r rheiny o gefndir clinigol bod cymhwysedd clinigol a’r cyfle am adolygiad gwyddonol wedi eu cynnwys.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Gweithdy Atal Anafiadau Llosgi Rhyngwladol

Newyddion | 31/07/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top