Ymchwil

Mae ein rhwydwaith o ymchwilwyr, a arweinir gan y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnal amrywiaeth o astudiaethau o gwmpas y byd. Fel rhan o Grŵp Ymchwil Iechyd y Byd ar Drawma Llosgiadau'r NIHR, rydym yn gweithio mewn nifer o feysydd penodol, ac o fewn y rhaglen mae nifer of brosiectau ymchwil penodol ar waith, y gellir archwilio rhai ohonynt ar y tudalennau dilynol. Am fwy o wybodaeth, neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni, dilynwch ni ar twitter, neu cofrestrwch am ein cylchlythyr.
X
Back to top