Cyfarfod â'r Tîm

Amy Hughes

Amy Hughes

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Dr Amy Hughes yn Ddarlithydd Clinigol mewn Ymateb Brys (Sefydliad Dyngarwch ac Ymateb i Wrthdaro, HCRI), Prifysgol Manceinion. Mae wedi bod yn rhan ganolog o ddatblygiad Tîm Meddygol Brys y DU ac mae wedi bod yn rhan o fenter Tîm Meddygol Brys Sefydliad Iechyd y Byd ers 2013, gan ganolbwyntio’n benodol ar safoni ymagweddau hyfforddi Timoedd Meddygol Brys ac, yn ddiweddar iawn, gefnogi datblygiad safonau gofal i gleifion llosgiadau ar raddfa eang. Fel rhan o’r tîm Interburns, mae hefyd wedi cyfrannu’n ddiweddar at ddatblygu ystod o gyrsiau gofal llosgiadau byd-eang.

 

Yn yr HCRI, mae Amy’n rhan o’r MSc Iechyd Byd-eang ar-lein ac mae’n gyfarwyddwr cwrs ar gyfer y modiwl Cymorth Dyngarol mewn Argyfwng. Mae Amy yn glinegwr Meddygaeth Frys, gyda phrofiad cyn yr ysbyty ac adfer ac mae wedi gweithio gydag Ambiwlans Awyr Llundain (HEMS), Ambiwlans Awyr Caint Sussex Surrey a Meddygon Awyr Brenhinol, Awstralia. Fodd bynnag, ei diddordebau penodol yw gweithio mewn amgylcheddau dyngarol cymhleth ac mae’i lleoliadau blaenorol yn cynnwys yn ystod cychwyn ebola yng Ngorllewin Affrica, gyrwynt Haïti a Gogledd Sri Lanka wedi’r rhyfel gyda MSF. Mae wedi cwblhau’r Diploma Meddyginiaeth a Hylendid Trofannol (Liv) a gradd Meistr Ewropeaidd mewn Meddyginiaeth Trychineb, a threuliodd 10 mlynedd cyntaf ei hymarfer meddygol yn ymchwilio i’r byd meddyginiaeth cyrchoedd. Rhoddwyd MBE iddi yn 2016 am ei gwasanaethau i feddyginiaeth argyfwng a dyngarol.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Cyfarddwr

Darllen Mwy >
X
Back to top