Cyfarfod â'r Tîm

Caitlin Hebron

Daeth Caitlin i fod yn rhan o’r tîm yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Fyd-eang ar ddechrau 2020 wrth iddi ddechrau yn ei rôl hi fel Cynorthwy-ydd Ymchwil.

 

Cyn ymuno â’r ganolfan, bu Caitlin yn byw ym Myanmar yn ymchwilio i ganlyniadau triniaeth cleifion wedi’u heintio â HIV-TB mewn Sefydliad Anllywodraethol yn Yangon. Yn ystod ei chyfnod yno, daeth yn rhan o waith gwerthuso dyfais ar gyfer Gweithwyr Iechyd Cymunedol i hwyluso datgelu’n gynnar niwmonia mewn plant dan 5 oed. Cyn hynny, enillodd Caitlin MSc mewn Iechyd Byd-eang yn 2018 a’i phrif faes ymchwil oedd ymchwilio i rwystrau y mae menywod yn America Ladin yn eu hwynebu wrth gael ymreolaeth rywiol a atgenhedlol mewn perthynas â Firws Zika. Mae gan Caitlin hefyd BSc yn y Gwyddorau Biofeddygol o Brifysgol Sussex

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

X
Back to top