Cyfarfod â'r Tîm

Edna Ogada

Edna Ogada

Ers cwblhau Gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus Rhyngwladol ym Mhrifysgol Tulane yn New Orleans, Lousiana yn 1999, mae Edna wedi gweithio fel ymchwilydd proffesiynol mewn nifer o swyddi dros y 15 mlynedd ddiwethaf. Mae wedi gweithio yn y sector iechyd cyhoeddus a’r sector biofeddygol yn yr Unol Daleithiau a Kenya, ac mae hi bellach yn y Deyrnas Unedig.  Mae ganddi brofiad mewn casglu, rheoli a dadansoddi gwybodaeth sy’n deillio o fonitro ac arsylwi ar iechyd, gan gynnwys sefydlu system casglu data electronig a leolir yn y maes mewn lleoliad gwledig yn Kenya.

Mae hi’n awdur a restrir mewn mwy na deg o erthyglau cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid, yn bennaf o’i chyfnod fel rheolwr data ar gyfer Grŵp Imiwnoleg ac Epidemioleg Malaria yn safle Rhwydwaith Trofannol Prifysgol Rhydychen, sy’n cael ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Wellcome yn Sefydliad Ymchwil Meddygol Kenya yn Kilifi, Kenya. Bu hi’n arwain adran ymchwil sefydliad rhyngwladol dielw, lle’r oedd yn gyfrifol am gefnogi ymyriadau trwy gynllunio a gweithredu astudiaethau oedd yn darparu tystiolaeth ddefnyddiol ar gyfer cynllunio, monitro a gwerthuso ei ymyriadau marchnata cymdeithasol. Mae ei phrif ddiddordeb ym maes epidemioleg ac aetioleg anafiadau (ac anafiadau llosgi yn bennaf) mewn gwledydd ag incwm isel neu ganolig, a sut y gellir rhoi systemau arsylwi gwell ar waith i fonitro’r pryder iechyd cyhoeddus hwn.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

X
Back to top