Cyfarfod â'r Tîm

Louise Hall

Louise Hall

Cwblhaodd Louise Radd Meistr mewn Busnes Ewropeaidd yn 2001, ac ers hynny, mae wedi gweithio fel rheolwr prosiect o fewn sectorau gwahanol am dros ddeng mlynedd, gan gynnwys datblygu meddalwedd, cymorth cyfreithiol, marchnata digidol a systemau darparu gwasanaethau gofal iechyd. Mae hi wedi gweithio o fewn y sector Addysg Uwch ers 2013. Mae wedi cynorthwyo gyda nifer o brosiectau wedi’u hariannu yn allanol ac wedi arwain prosiectau strategol a gyflawnwyd ar draws Prifysgol Abertawe.

Dechreuodd ei rôl yng Nghanolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym mis Hydref 2017, ac mae wedi bod yn rheoli gweithgareddau yn llwyddiannus o fewn y ganolfan hyd yma, gan arwain y tîm cyflawni fel rhan o Grŵp Ymchwil Byd-eang NIHR ar Drawma Llosgi.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

X
Back to top