Cyfarfod â'r Tîm

Lucy Kynge

Lucy Kynge

Mae cefndir Lucy mewn datblygu rhyngwladol ac mae wedi gweithio i’r Cenhedloedd Unedig a’r Comisiwn Ewropeaidd ym Mongolia, Uzbekistan, Maleisia a Tsieina. Bu’n treulio’r saith mlynedd diwethaf yn ymwneud â phrosiectau i wella hyfforddiant gofal iechyd digidol mewn lleoliadau lle mae adnoddau’n brin: yn rheoli platfform hyfforddiant ar-lein ar gyfer Coleg y Brenin Llundain a Somalia; yn datblygu deunyddiau digidol ar gyfer Médicins Sans Frontières; ac yn cydlynu datblygu rhaglen ar-lein mewn ymarfer teuluol ar gyfer y Tiriogaethau Palestinaidd a Feddiannir. Ar hyn o bryd mae’n datblygu strategaeth ddigidol ar gyfer Interburns, ar sail ymchwil i sut mae’r gynulleidfa darged yn dewis ymwneud â’r amgylchedd ar-lein. Bydd hyn yn cyfeirio’r broses o gynllunio fersiwn ar-lein o’r cwrs Gofal Hanfodol ar gyfer Llosgiadau.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

X
Back to top