Cyfarfod â'r Tîm

Maria Beard

Maria Beard

Cynorthwyydd Ymchwil

Nyrs plant yw Maria sydd wedi ennill profiad drwy gydol ei gyrfa wrth weithio ar draws arbenigeddau meddygol, llawfeddygol a gofal brys. Mae ganddi o hyd swydd glinigol yn Adran Gofal Brys i Blant Ysbytai GIG Ymddiriedolaeth Prifysgol Nottingham.

Prif ddiddordeb Maria yw atal anafiadau llosgi plant mewn gwledydd incwm isel-canolog. Yn 2018, cwblhaodd Maria ei PhD o’r teitl “An exploration of the factors associated with paediatric burn injuries in rural and peri-urban Malawi”. Defnyddiodd yr astudiaeth ymagwedd ansoddol i ddatgelu canfyddiadau rhieni, gweithwyr proffesiynol iechyd a rhanddeiliaid allweddol o risgiau anafiadau llosgi a’u hatal ar draws pedair cymuned ym Malawi. O ganlyniad i’r gwaith hwn, mae Maria wedi cymryd rhan yn natblygiad y rhaglen hyfforddiant Gofal Sylfaenol i Losgiadau ar gyfer gweithwyr gofal lefel cynradd mewn lleoliadau lle mae adnoddau’n gyfyngedig, a drefnwyd gan Interburns a’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang. Gwahoddwyd Maria hefyd i rannu ei chanfyddiadau ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol ac mewn gweithdai a gynhaliwyd yn y DU, y Ffindir, Bangkok a Malawi.

Yn dilyn cwblhad ei PhD, roedd Maria’n rhan o brosiect ymchwil yn Nhansanïa a oedd yn defnyddio dulliau ansoddol i ymchwilio i’r defnydd o ffynonellau ynni cartrefi amgen.

Ar hyn o bryd, mae Maria’n gweithio fel Darlithydd mewn Nyrsio Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Nottingham. Fel rhan o’r rôl hon, mae Maria’n cefnogi myfyrwyr ac yn addysgu ar raglenni nyrsio cyn cofrestru ac ôl-gofrestru.

Ymunodd Maria â thîm CGBIPR yn ddiweddar i gynorthwyo gyda dylunio, cyflwyno a gwerthuso sut y caiff cwrs byr gwyddonol i nyrsys sy’n gweithio mewn ardaloedd prin eu hadnoddau ei roi ar waith a’i wella.

 

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Cyfarddwr

Darllen Mwy >
X
Back to top