Cyfarfod â'r Tîm

RuthAnn Fanstone

RuthAnn Fanstone

Myfyriwr PhD

Mae RuthAnn yn ffisiotherapydd a chanddi 15 mlynedd o brofiad ym maes llosgiadau a llawfeddygaeth blastig yn y GIG, y sector preifat a’r sector elusennol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.  Ei phrif ddiddordeb yw atal a thrin creithiau ac ôl-effeithiau, adferiad llosgiadau a strategaethau llydan ac arloesol i wella canlyniadau ar gyfer cleifion llosgiadau. Ar hyn o bryd mae’n dilyn ei chwrs PhD yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym maes crebachdod llosgiadau mewn gwledydd incwm isel a chanolig.

Mae RuthAnn yn meddu ar MSc mewn Rheolaeth Gwasanaeth Iechyd o Brifysgol Llundain (UCL) a chymwysterau pellach mewn ymgynghoriaeth iechyd ryngwladol. Mae wedi bod yn ffisiotherapydd arweiniol yn Royal Free Hospital, Llundain, East Grinstead, Chelsea a Westminster, Chelmsford ac enillodd brofiad gan rai o wasanaethau llosgiadau blaenllaw’r byd trwy interniaethau arsylwadol yn The Shriners, Galveston, Harbourview, Seattle yn Unol Daleithiau America a Chanolfan ar gyfer Adferiad Anafiadau Llosgi Le Ster yn Lamalou, Ffrainc. Mae wedi gweithio a/neu addysgu’n helaeth ym maes gofal llosgiadau yn Gaza, y Lan Orllewinol, Ethiopia, India, Afghanistan, Pacistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Tansanïa a Malawi. Mae’r profiad hwn wedi rhoi cyfle iddi weithio gyda niferoedd mawr o gleifion llosgiadau.

Mae gan RuthAnn ddiddordeb mewn hyfforddiant ac addysg ym maes gofal llosgiadau. Mae’n rhan o elusennau gofal llosgiadau fel Cyfarwyddwr Adferiad ar gyfer Interburns, ac yn Ymgynghorydd gydag Ymddiriedolaeth Katie Piper. Mae wedi bod yn rhan arloesol a chyflenwi cyrsiau Academi Scar yn y Deyrnas Unedig – ar reolaeth creithiau uwch a mesurau canlyniadau creithiau. Mae hi’n hyfforddwr ac yn ddatblygwr modiwlau ym maes gofal llosgiadau ar gyfer Cofrestr Trawma a Gofal Brys Ryngwladol y Deyrnas Unedig ac mae’n cyfrannu i’r MSc mewn Gofal Llosgiadau ym Mhrifysgol y Frenhines Mair, Llundain.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Cyfarddwr

Darllen Mwy >
X
Back to top