Cyfarfod â'r Tîm

Oliviah Rix-Taylor

Ymunodd Oliviah â’r tîm yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Fyd-eang yn ddiweddar (Ionawr 2020) fel Cynorthwy-ydd Prosiect.

Astudiodd Oliviah Ddaeryddiaeth fel myfyrwraig israddedig ym Mhrifysgol Leeds ond ers hynny, mae wedi symud i feysydd mwy creadigol. Bydd hi’n rhan o waith cyfathrebu’r Ganolfan, gan dynnu ar ei phrofiad blaenorol o farchnata a’i doniau creadigol, yn ogystal â chynorthwyo gyda’r gweithrediad o ddydd i ddydd.

Bydd bod yn aelod rhan-amser o’r tîm yn galluogi Oliviah i weithio ar ei PhD yma ym Mhrifysgol Abertawe.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

X
Back to top