Cyfarfod â'r Tîm

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Cyfarddwr

Mae Tom Potokar yn Athro yn CGBIPR ym Mhrifysgol Abertawe, mae’n Gyfarwyddwr ar Interburns ac mae wedi gweithio fel Ymgynghorydd Llosgiadau a Llawfeddyg Plastig yng nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru. Mae wedi bod yn gweithio yn y maes rhyngwladol ers 1990, gan ddechrau gyda MSF, ac yna trwy hyfforddiant clinigol yn Ne Affrica, y DU a Seland Newydd. Ers sefydlu Interburns yn 2006 mae e wedi gweithio mewn llawer o wledydd yn Asia ac Affrica, gan ddatblygu a darparu rhaglenni hyfforddiant ac adeiladu capasiti cynorthwyol ynghyd â gweithio ar lefel y Weinyddiaeth Iechyd ar bolisi a strategaeth genedlaethol. Cyfrannodd at gynllun pum mlynedd WHO ar gyfer gofal ac atal llosgiadau, ac mae’n Arweinydd Addysg ac Adeiladu Capasiti y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gofalu am yr Anafedig WHO, yn ogystal â bod yn aelod gweithgar o Fenter Fyd-eang ar gyfer Gofal Brys a Gofal Llawfeddygol Hanfodol WHO. Mae ganddo dros 40 o gyhoeddiadau gan gynnwys nifer o benodau mewn llyfrau, mae wedi cyflwyno mewn nifer o gyfarfodydd cenedlaethol a rhyngwladol ac mae’n adolygydd rheolaidd ar gyfer nifer o gyfnodolion ar losgiadau. Mae ei brif ddiddordeb ym maes gwyddoniaeth weithredu a meddylfryd systemau ar gyfer gwella gofal ac atal llosgi yn fyd-eang.

Enillodd Tom OBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2016–17 am wasanaethau i ofal ac atal llosgiadau yn fyd-eang.

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

Yr Athro Patricia Price

Yr Athro

Darllen Mwy >
X
Back to top