Cyfarfod â'r Tîm

Yr Athro Patricia Price

Yr Athro Patricia Price

Yr Athro

Tricia Price yw’r Athro Ymchwil Gymhwysol i Losgiadau yng Nghanolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym Mhrifysgol ac mae’n gweithio’n rhan-amser. Mae’n Seicolegydd Iechyd Siartredig sydd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil i Wella Anafiadau, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd a bu’n Ddirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, nes iddi ymddeol ym mis Ebrill 2017.

 

Mae ganddi ddiddordebau eang iawn ond mae’n canolbwyntio ar roi ymyriadau ar sail tystiolaeth ar waith i’r rhai â llosgiadau ac anafiadau nad ydynt yn gwella, yn enwedig briwiau troed pobl â diabetes.  Yn benodol, mae ei gwaith yn ystyried mesur profiadau cleifion sy’n byw gydag anafiadau a llosgiadau, ymwybyddiaeth cleifion o risg, profiad cleifion o ran gofal a dulliau cadarn a seicometreg o fesur canlyniadau anfeddygol, gan gynnwys economeg iechyd, ansawdd bywyd sy’n gysylltiedig ag iechyd a dulliau o werthuso dyfeisiau/ymyriadau gofal iechyd, yn enwedig mewn lleoliadau lle mae adnoddau yn brin.

 

Mae wedi datblygu a chynnal amrywiaeth eang o gyrsiau addysgol i ymarferwyr anafiadau ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig, mae wedi bod yn swyddog ansawdd a safonau i gyrsiau Ewropeaidd ac mae’n gefnogwr brwd Addysg Rhyngbroffesiynol ac Amlbroffesiynol.  Mae wedi goruchwylio 17 ymgeisydd PhD a MD yn llwyddiannus.

 

Mae wedi cyhoeddi >190 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar grantiau ymchwil ar amrywiaeth o ymyriadau i gleifion ag anafiadau nad ydynt yn gwella.  Mae’n Gyfarwyddwr sefydlu Interburns™, bu’n Gadeirydd Sefydliad Peirianneg ac Atgyweiriadau Meinwe Caerdydd, Rhwydwaith Ailsefydlu Cymru Gyfan. Grŵp Canlyniadau Cleifion Cymdeithas Rheoli Anafiadau Ewrop (EWMA) ac yn Ysgrifennydd y Sefydliad, a bu’n gweithio’n agos gyda EucoMed ar ddatblygu technolegau dyfais newydd ar gyfer y grŵp cleifion hwn, yn ogystal â bod yn gynrychiolydd EWMA i Fforwm Cleifion Ewrop.

 

Mae’n adolygydd amrywiaeth eang o gyfnodolion rhyngwladol perthnasol a chyrff dyfarnu grantiau, gan gynnwys NIHR, NISCHR: Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, NETSCC, Y Sefydliad Gwella, Ymchwil a Datblygu Cynulliad Cymru, Technoleg ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, Bwrdd Meddygol Singapôr

< Yn ôl i Y Tîm

Aelod o'r tîm nesaf

Yr Athro Tom Potokar, OBE

Cyfarddwr

Darllen Mwy >
X
Back to top